Informace o firmě IB Technology s.r.o.

 

IB Technology s.r.o.

funguje na českém i slovenském trhu již od roku 2005.

IB Technology se specializuje na prodej a servis přístrojové technologie a kosmetiky pro masérská, beauty a kosmetická studia, fitness, rehabilitace. Spolupracujeme s Unií fyzioterapeutů, Unií kosmetiček, doktory různých specializací, fyzioterapeuty, maséry a dalšími.

Nejmodernější přístroje a technologie nakoupíte u nás, neustále sledujeme vývoj, sháníme novinky pro Vás, zúčastňujeme se světových veletrhů a kongresů

Kvalita, profesionalita a perfektní zázemí naší firmy je důvodem pro Vás, proč se rozhodnout pro nás.

Své dlouholeté zkušenosti a znalosti ze školení v zahraničí uplatňujeme v našem studiu:

Beauty by IBT

Sadová 541, 252 62 Statenice Černý Vůl, které je vybaveno veškerou nejmodernější technologií.

IB Technology se účastní veletrhů, výstav (Pragomedica, Interbeauty, Beauty Expo, Wellness Balnea, For Fitness, ..) a odborných konferencí (Sjezd UNIFY Praha, Brno, Kongres fyzikální medicíny, ..), pořádá demo akce a pro své klienty doškolování a společné besedy s ukázkou novinek.

Exkluzivně zastupuje anglickou firmu AEPH, REVYOUTH, francouzskou firmu SKINEXIANS a italské firmy VAWEMED, TRIWORKS, SENSOL, SHARP &BOTANICA.
Spolupracujeme s dalšími světovými firmami, neboť stále pro Vás hledáme novinky, které jinde nenajdete.MOŽNOST FINANCOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ LEASINGEM

Leasingová společnost GRENKE PRO ČR a SK
 • Rychlé posouzení a zpracování žádosti
 • Jednoduchá administrativa
 • Okamžité proplacení faktur
 • Rozumné Leasing sazby / úroky
 • Kontakt pro ČR: jliner@grenke.cz, www.grenke.cz
 • Kontakt pro SK: sluzby@grenke.sk, www.grenke.sk

KLIKNUTÍM NA LOGO GRENKE SE DOSTANETE NA INFORMATIVNÍ KALKULAČKU SPLÁTEK

Možnost přizpůsobení splátek dle vaší potřeby

IBTechnology.s.r.o

jsme tu pro Vás i na stránkách facebook


Náš KODEX aneb Proč se rozhodnout pro firmu IB Technology

 • Individuální přístup - pomůžeme Vám vybrat z naší široké nabídky nejvhodnější přístroje pro Vaše studio dle Vašeho profesionálního zaměření, ekonomického růstu a Vašich finančních možností
 • V ceně přístrojů je zahrnuta, doprava, instalace, zaškolení personálu a vystavení certifikátu (mimo přístrojů na provozní karty)
 • Jsme vyškoleni v zahraničí přímo u výrobců přístrojů a máme mnohaleté zkušenosti a praxi
 • Podpoříme Vaše studio webovým propojením či propagací na výstavách či kongresech
 • Pomůžeme Vám s profesionálním přístupem k Vašim klientům (karta klienta, dieta pro klienta, zdravý životní styl podle struktury těla klienta)
 • Budeme Vás doškolovat a informovat o novinkách na každoročních setkáních v naší firmě
 • K přístrojům dodáváme videoprezentaci, prezentaci v ppt a podklady pro reklamu
 • Jsme Vám pro Vaše dotazy 24 hodin k dispozici on-line
 • Poskytujeme záruční a pozáruční servis s možností zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy
 • Veškeré přístroje mají CE značku, jsou schváleny pro užití v lázeňských provozech, rehabilitačních, masérských a beauty studiích a v kosmetických salonech
 • Splňují veškeré právní předpisy vyžadované evropskými normami
 • Poskytujeme garanční služby

MOTTO: "Proč si kupovat Trabanta, když se můžete vozit v Mercedesu"


PROVOZNÍ a REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ PŘÍSTROJŮ

 • PROVOZNÍ DOBA
  Pouze na objednání
 • PRODEJ – VELKOOBCHOD a MALOOBCHOD
  Prodejem přes velkoobchod a maloobchod se rozumí všechen prodej, který nebyl objednán přes objednávkový systém e-shopu. Prodejem přes velkoobchod se rozumí prodej přístrojů pro účel podnikání, na IČ nebo IČO. Záruční doba na přístroj při prodeji přes velkoobchod je uvedena v kupní smlouvě, není-li kupní smlouva tak platí záruční doba, která je uvedena v manuálu k příslušnému přístroji. Prodejem přes maloobchod se rozumí prodej přístrojů pro osobní potřebu a použití, v žádném případě pro podnikání nebo na IČ nebo na IČO. Záruční doba na přístroj je v tomto případě 24 měsíců, pokud se jedná o nový přístroj.
 • PLATBA
  Klient může platit hotově, dobírkou, bankovním převodem:
  Hotovostní prodej – klient si domluví termín, v tomto termínu mu bude přístroj řádně předveden, přístroj si bude mít možnost vyzkoušet, pokud se rozhodne pro koupi, bude řádně zaškolen o obsluze přístroje a bezpečnosti provozu přístroje, dostane manuál v ČJ k přístroji. V tomto případě nemá klient nárok na vrácení přístroje.
  Prodej dobírkou – klient si objedná přístroj, přístroj se mu zašle na dobírku (při ceně nad 2000Kč s DPH zdarma, do 1999Kč za 200Kč včetně DPH) včetně manuálu v ČJ a možnosti zaškolení telefonicky, po skype nebo osobně ve firmě na adrese Sadová 541, 252 62 Statenice - Černý Vůl v předem dohodnutém termínu. V tomto případě má klient nárok na vrácení přístroje do 14 dnů, pokud přístroj není viditelně poškozen, opotřeben, poničen, zjevně používán. Přístroj klient zašle do firmy IB Technology s.r.o. na adresu Sadová 541, 252 62 Statenice - Černý Vůl, pokud bude přístroj v pořádku, klientovi se zašle mailem opravný daňový doklad, který podepsaný zašle zpět. Poté mu bude vrácena kupní cena přístroje. Při poškození, opotřebení, poničení, zjevném používání má IB Technology s.r.o. právo odmítnout vrácení přístroje a peněz, přístroj zašle klientovi na jeho náklady zpět.
  Důležité upozornění:
  Z kupní ceny za vrácený přístroj do 14 dnů je IB Technology s.r.o. oprávněna odečíst částku 1500Kč s DPH v případě, že klient byl zaškolen na práci s přístrojem a byl mu odeslán certifikát o zaškolení. Školení na přístroj je vždy součástí kupní ceny přístroje
  Pokud s přístrojem je dodáván program pro PC nezbytný k práci s přístrojem (dále jen software), je IB Technology s.r.o. oprávněna odečíst částku s DPH z kupní ceny za vrácený přístroj do 14 dnů ve výši ceny software, v případě, že klient byl zaškolen na práci s přístrojem a byl mu odeslán certifikát o zaškolení a software. Software je v tomto případě součástí kupní ceny přístroje
  Prodej bankovním převodem – klient si objedná přístroj, zašle se mu zálohová faktura k uhrazení, po uhrazení zálohové faktury a připsání peněz na účet IB Technology s.r.o., přístroj se klientovi zašle (při ceně nad 2000Kč s DPH zdarma, do 1999Kč za 200Kč včetně DPH) včetně manuálu v ČJ a možnosti zaškolení telefonicky, po skype nebo osobně ve firmě na adrese Sadová 541, 252 62 Statenice - Černý Vůl v předem dohodnutém termínu. V tomto případě má klient nárok na vrácení přístroje do 14 dnů, pokud přístroj není viditelně poškozen, opotřeben, poničen, zjevně používán. Přístroj klient zašle do firmy IB Technology s.r.o. na adresu Sadová 541, 252 62 Statenice - Černý Vůl, pokud bude přístroj v pořádku, klientovi se zašle mailem opravný daňový doklad, který podepsaný zašle zpět. Poté mu bude vrácena kupní cena přístroje. Při poškození, opotřebení, poničení, zjevném používání má IB Technology s.r.o. právo odmítnout vrácení přístroje a peněz, přístroj zašle klientovi na jeho náklady zpět.
  Důležité upozornění:
  Z kupní ceny za vrácený přístroj do 14 dnů je IB Technology s.r.o. oprávněna odečíst částku 1500Kč s DPH v případě, že klient byl zaškolen na práci s přístrojem a byl mu odeslán certifikát o zaškolení. Školení na přístroj je vždy součástí kupní ceny přístroje
  Pokud s přístrojem je dodáván program pro PC nezbytný k práci s přístrojem (dále jen software), je IB Technology s.r.o. oprávněna odečíst částku s DPH z kupní ceny za vrácený přístroj do 14 dnů ve výši ceny software, v případě, že klient byl zaškolen na práci s přístrojem a byl mu odeslán certifikát o zaškolení a software. Software je v tomto případě součástí kupní ceny přístroje
 • REKLAMACE
  Prodávající poskytuje kupujícímu záruční dobu na přístroj, za výše uvedených podmínek (viz odstavec PRODEJ – VELKOOBCHOD a MALOOBCHOD). Záruční doba počíná běžet ode dne předání nebo převzetí přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození a závady vzniklé manipulací v rozporu s instrukcemi, mechanickým poškozením vzniklým nad rámec běžného užívání, vlivem nevhodného prostředí místa, kde je přístroj umístěn (prašnost, vlhkost apod.), obsluhou přístroje neoprávněnou osobou (osoba bez certifikátu o zaškolení od IB Technology s.r.o.), nečištěním přístroje v souladu s instrukcemi, dále na plastové a gumové doplňky přístroje a na opotřebení v důsledku používání. Vystavením přístroje jiným teplotám než pokojovým (např. mrazu, horku). Ponořením přístroje do vody. Jakékoliv změny provedené neoprávněnou osobou, svévolné změny v konstrukci, nebo zásahy do přístroje vyvolané kupujícím, případně jinou neoprávněnou osobou (osoba, která není zaměstnancem či pověřená IB Technology s.r.o.), porušení ochranného štítku mají za následek zánik záruky. V případě vady přístroje je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně písemnou formou, mailem nebo telefonicky na adresu prodávajícího s uvedením, jakým způsobem se závada projevuje. Místem pro uplatnění reklamace přístroje je provozovna IB Technology s.r.o., Sadová 541, 252 62 Statenice – Černý Vůl u Magdaleny Vymětalové Krajíčkové, tel. 737076617, mvk@ibtechnology.eu. Náklady na reklamaci včetně dopravy a cestovného hradí kupující, kupující má právo na úhradu nákladů náhradních dílů a práce servisních techniků.
 • PRODEJ PŘES E-SHOP
  Prodejem přes e-shop se rozumí pouze prodej, který byl uskutečněn přes objednávkový systém e-shopu firmy IB Technology s.r.o. na www.eshopibt.eu a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami uvedenými na www.eshopibt.eu/obchodni-podminky/

VNITŘNÍ PŘEDPIS FIRMY IB TECHNOLOGY O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI SVÝCH KLIENTŮ podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Databázi IB Technology s.r.o. tvoří kontakty získané především z osobního kontaktu (výstavy, veletrhy), z registrace na našich webových stránkách, z poptávek, nákupu zboží a dotazů e-mailových nebo telefonických. Do naší databáze jsme zařazovali pouze po (osobním, telefonickém, mailovém) odsouhlasení, že klienti chtějí být v naší databázi.
Aby firma IB Technology s.r.o. mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musí zpracovávat některé jejich osobní údaje. K tomu sděluje:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (firma IB Technology s.r.o.).
 • Osobní údaje jsou zpracovávány z různých důvodů: buď vyřízení Vašich objednávek nebo řešení reklamací nebo poskytování informací o akcích a slevách nebo poskytování komfortního ošetření.
 • U klientů, kteří si zakoupili u nás zboží, jsou zpracovávány tyto údaje: název firmy, jméno a příjmení, doručovací či fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cena. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem budou zpracovávány po dobu 10 let.
 • U klientů, kteří dali souhlas se zařazením svých osobních údajů do naší databáze na veletrzích, kongresech, v mailové komunikaci či telefonické komunikaci atd., jsou zpracovávány údaje, které nám sami poskytli, jedná se většinou o: jméno a příjmení, doručovací či fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, druh ošetření Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas k plnění vašich požadavků na informovanost o akcích a slevách firmy IB Technology s.r.o.. Uvedené osobní údaje za tímto účelem budou zpracovávány po dobu 10 let.
 • U klientů, kteří dali souhlas se zařazením svých osobních údajů do naší databáze v rámci ošetření přístroji v provozovně Beauty by IBT firmy IB Technology s.r.o., jsou zpracovávány údaje, které nám sami poskytli, jedná se většinou o: jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo Právním důvodem tohoto zpracování je Váš informovaný souhlas v kartě klienta. Uvedené osobní údaje za tímto účelem budou zpracovávány po dobu 10 let.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Aby firma IB Technology s.r.o. mohla informovat o aktuálních nabídkách, akcích a slevách, zpracovává jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který jste poskytli a který můžete kdykoli odvolat.
 • Osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému osobní údaje neposkytujeme. Tento souhlas můžou klienti kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Firma IB Technology s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Firma IB Technology s.r.o. nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
 • Klienti mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údaj jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Jelikož osobní údaje klientů máme v naší databázi na základě jejich dřívějšího souhlasu, považujeme souhlas za nadále platný i pro nové Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů
Tímto se také zavazujeme, že zpracováním osobních údajů bude sloužit pouze a výhradně pro účely zasílání informací týkajících se přístrojů a akcí firmy IB Technology s.r.o. a pro vnitřní potřebu firmy IB Technology s.r.o.Spolupracujeme

IBTechnology - AKTIN
AKTIN - webový server se sportovní tematikou
IBTechnology - Contours fitness Contours fitness - kruhový trénink jen pro ženy
IBTechnology - Centrum vzdělávání Jarmila Císařová, masérská škola - Kosmetika-masáže-balneo, výživové, hubnoucí a detoxikační programy
ZÁZRAKY DUŠE ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. - MASÉRSKÁ ŠKOLA ROKU 2010